Xianzhong Fang

Lecturer
Ningbo University

Email: fangxianzhong [at] nbu [dot] edu [dot] cn , xzfangcs [at] 163 [dot] com

Publications

icon TopoCut: Fast and Robust Planar Cutting of Arbitrary Domains
Xianzhong Fang, Mathieu Desbrun, Hujun Bao, and Jin Huang
ACM Transactions on Graphics, SIGGRAPH 2022
DOI Code
icon IGA-Suitable Planar Parameterization with Patch Structure Simplification of Closed-form Polysquare
Shiyi Wang, Jingwen Ren, Xianzhong Fang, Hongwei Lin, Gang Xu, Hujun Bao, Jin Huang
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2022
DOI
icon Metric-Driven 3D Frame Field Generation
Xianzhong Fang, Jin Huang, Yiying Tong, Hujun Bao
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2021 (Early Access, online)
DOI GitHub
icon Controllable Curl-Correction of 3D Frame Fields
Xianzhong Fang, Yao Jin, Jin Huang, Hujun Bao
SCIENTIA SINICA Informationis, 2021
DOI (in Chinese)
icon Quadrangulation through Morse-Parameterization Hybridization
Xianzhong Fang, Hujun Bao, Yiying Tong, Mathieu Desbrun, Jin Huang
ACM Transactions on Graphics, SIGGRAPH 2018
dl.acm
icon Harmonic Functions for Rotational Symmetry Vector Fields
Zhongwei Shen, Xianzhong Fang, Xinguo Liu, Hujun Bao, Jin Huang
Computer Graphics Forum (Proc. PG 2016)
onlinelibrary.wiley.com
icon All-Hex Meshing using Closed-Form Induced Polycube
Xianzhong Fang, Weiwei Xu, Hujun Bao, Jin Huang
ACM Transactions on Graphics, SIGGRAPH 2016
dl.acm
icon Frame Field Generation through Metric Customization
Tengfei Jiang, Xianzhong Fang, Jin Huang, Hujun Bao, Yiying Tong, Mathieu Desbrun
ACM Transactions on Graphics, SIGGRAPH 2015
dl.acm