Xianzhong Fang

Post-doctor researcher
State key lab of CAD&CG in Zhejiang University

Email: fxzmin [at] 163 [dot] com , xzfang [at] zju [dot] edu [dot] cn

Publications

icon Quadrangulation through Morse-Parameterization Hybridization
Xianzhong Fang, Hujun Bao, Yiying Tong, Mathieu Desbrun, Jin Huang
ACM Transactions on Graphics (Proc. SIGGRAPH 2018)
dl.acm
icon Harmonic Functions for Rotational Symmetry Vector Fields
Zhongwei Shen, Xianzhong Fang, Xinguo Liu, Hujun Bao, Jin Huang
Computer Graphics Forum (Proc. PG 2016)
onlinelibrary.wiley.com
icon All-Hex Meshing using Closed-Form Induced Polycube
Xianzhong Fang, Weiwei Xu, Hujun Bao, Jin Huang
ACM Transactions on Graphics (Proc. SIGGRAPH 2016)
dl.acm
icon Frame Field Generation through Metric Customization
Tengfei Jiang, Xianzhong Fang, Jin Huang, Hujun Bao, Yiying Tong, Mathieu Desbrun
ACM Transactions on Graphics (Proc. SIGGRAPH 2015)
dl.acm